เกาะติดข่าวดาราก่อนใคร

กดติดตาม “ทีวีพูล”

banner

เมื่อวันที่ 19 พ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน ที่มีทั้งหมด 38 สถานี ระยะทางรวม 48 กิโลเมตร จะปรับค่าโดยสารตามสัญญาสัมปทานในอัตรา 1 บาท ในวันที่ 1 มกราคม 2564 โดยการคำนวณอัตราค่าโดยสารใหม่อยู่บนพื้นฐานการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาผู้บริโภค

การปรับขึ้นราคาครั้งนี้จะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 – 2 กรกฎาคม 2565 ส่งผลให้อัตราค่าโดยสารเริ่มต้นเพิ่ม 1 บาท จากปัจจุบัน 16 บาทต่อเที่ยว เป็น 17 บาทต่อเที่ยว อย่างไรก็ตาม เพดานอัตราค่าโดยสารสูงสุด 42 บาท ในการเดินทางตั้งแต่สถานีที่ 12 ขึ้นไปยังอยู่ที่ 42 บาทต่อเที่ยวเท่าเดิม
นอกจากนี้ จะมีการปรับเพิ่มค่าโดยสารระหว่างการเดินทางจำนวน 4 สถานี ในอัตรา 1 บาท ดังนี้
• สถานีที่ 1 อัตรา 17 บาท จากเดิม 16 บาท
• สถานีที่ 4 อัตรา 24 บาท จากเดิม 23 บาท
• สถานีที่ 7 อัตรา 31 บาท จากเดิม 30 บาท
• สถานีที่ 10 อัตรา 38 บาท จากเดิม 37 บาท

สำหรับการปรับขึ้นค่าโดยสารครั้งนี้ เป็นการปรับขึ้นตามสัญญาทุกๆ 24 เดือน หรือ 2 ปี ซึ่งตามปกติจะต้องเริ่มปรับขึ้นตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตาม บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ผู้รับสัมปทาน ได้มีหนังสือ BEM/M/TKB/0026/63 ลงวันที่ 21 เมษายน 2563 แจ้งว่า เพื่อเป็นการเยียวยาและแบ่งเบาภาระประชาชนในช่วงสถานการณ์วิกฤตจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงมีความยินดีที่จะสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมอย่างเต็มที่

โดยจะคงอัตราค่าโดยสารไว้เท่ากับอัตราเดิม จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และจะใช้ค่าโดยสารใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป ในการคงอัตราค่าโดยสารตลอดระยะเวลาดังกล่าว เป็นการสนับสนุน BEM ในรูปแบบโปรโมชั่นแก่ผู้โดยสาร โดยไม่ต้องให้รัฐบาลชดเชยแต่ประการใด