ภูมิธรรม เผย เตรียมนัดถก 8 พรรค 2 – 3 ส.ค.นี้ ต้องได้ข้อสรุปเรื่อง ‘ก้าวไกล-แก้ ม.112’ บอก 4 ส.ค.นี้ เสนอชื่อ ‘เศรษฐา’ นั่งนายกฯเลยหรือไม่ รอหัวหน้าพรรคเคาะอีกครั้ง