เกาะติดข่าวดาราก่อนใคร

กดติดตาม “ทีวีพูล”

banner

วันนี้ 23 เมษายน 2564 นพ.โชคชัย สาครพานิช นายแพทย์สาธารณสุขจ.ปราจีนบุรี กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อจ.ปราจีนบุรี มีประกาศ จ.ปราจีนบุรี รายงานว่าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี วันนี้พบผู้ติดเชื้อระลอก เมษายน 2564 เพิ่มอีก 14 ราย สะสมรวม 88 ราย รักษาอยู่โรงพยาบาล 84 ราย หายกลับบ้านแล้ว 4 ราย

จ.ปราจีนบุรี ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ไทม์ไลน์ของผู้ติดเชื้อ รายใหม่ 14 ราย ผ่านทางเพจ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี หากผู้ใดสงสัยว่าสัมผัสกับผู้ติดเชื้อทั้ง 14 รายนี้ หรือไปสถานที่เลี้ยงต่อการติดเชื้อ ขอให้สังเกตอาการตนเองหากท่านหรือผู้ใกล้ชิดท่านมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจ เหนื่อยหอบ หายใจลำบาก ขอให้แจ้งผู้ใหญ่บ้านกำนั้น หรือไปโรงพยาบาลใกล้บ้านพร้อมทั้งแจ้งประวัติเสี่ยง

สำหรับผู้ที่เดินทางเข้าพื้นที่จ.ปราจีนบุรี ไม่ต้องกักตัวแต่ต้องรายงานตัวต่อผู้ใหญ่บ้าน กำนัน อสม. หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และปฏิบัติตัว ตามมาตรการ D-M-H-T-I อย่างเคร่งครัด

ผู้ที่เดินทางออกนอกพื้นที่จ.ปราจีนบุรี หลังกลับจากสงกรานต์ ควรทำงานที่บ้าน หรือสวมใส่หน้ากากตลอดเวลาในที่ทำงาน รับประทานอาหารคนเดียว เลี่ยงการเดินทาง และงดกิจกรรมเสี่ยงหรือไปที่มีคนแออัด

เนื้อหาอื่นที่เกี่ยวข้อง