เกาะติดข่าวดาราก่อนใคร

กดติดตาม “ทีวีพูล”

banner

ครม.ไฟเขียวลดจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เหลือเพียง 2.5% ให้นายจ้างและลูกจ้างเป็นระยะเวลาเริ่มต้นตั้งแต่เดือน มิ.ย.-ส.ค. 64

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

ล่าสุดที่ประชุม ครม. มีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบกองทุน ประกันสังคม ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ โดยลดอัตราเงินสมทบนายจ้างและลูกจ้าง จากเดิมที่ต้องชำระในอัตรา 5% ของค่าจ้างของผู้ประกันตนมาตรา 33 เหลือ 2.5% ส่วนผู้ประกันตนมาตรา 39 ลดการชำระเงินจากเดิมเต็มจำนวน 432 บาท ลดลงเหลือ 216 บาท เป็นเวลา 3 เดือน ระหว่างเดือน มิ.ย.-ส.ค. 64

การลดเงินสมทบในครั้งนี้ทำให้เกิดประโยชน์กับนายจ้าง จำนวน 485,113 ราย, ผู้ประกันตนมาตรา 33 จำนวน 11,164,384 คน, ผู้ประกันตนมาตรา 39 จำนวน 1,832,500 คน โดยสามารถนำเงินสมทบที่ลดลงไปใช้จ่ายในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,163 ล้านบาท เป็นการลดปัญหาทางการเงินของนายจ้างและผู้ประกันตน อีกทั้งยังสามารถช่วยรักษาระดับการจ้างงานของนายจ้างรวมถึงคุณภาพชีวิตผู้ประกันตนด้วย