เกาะติดข่าวดาราก่อนใคร

กดติดตาม “ทีวีพูล”

banner

นักวิจัยพบแมลงวันก็ติดเหล้าเพราะอกหักเหมือนกัน เชื่อไหมว่าการเติมแอลกอฮอล์เข้าร่างกายเพราะผิดหวังจากชีวิต ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับมนุษย์…แมลงวันผลไม้ตัวผู้ก็ซัดแอลกอฮอล์ย้อมใจหลังถูกปฏิเสธเหมือนกัน!

ข่าวอื่นๆเพิ่มเติม

ต้องเข้าใจก่อนว่าการกินแอลกอฮอล์ในสัตว์นั้นเกิดขึ้นได้ มันอาจไม่ได้กระดกเบียร์เป็นขวดเทเหล้าผสมมิกเซอร์เหมือนมนุษย์เรา แต่แอลกอฮอล์ที่ว่าคือ การผลไม้หมักบ่มที่พอถึงจุดหนึ่งก็จะกลายเป็นแอลกอฮอล์ที่สัตว์ชนิดต่างๆ เอาไปกิน บางชนิดก็หลีกเลี่ยง แต่บางชนิดก็ชื่นชอบปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในสมองหลังรับแอลกอฮอล์เข้าไปและนั่นเกิดขึ้นกับแมลงวันผลไม้ นักวิจัยพบว่าแอลกอฮอล์ช่วยกระตุ้นสมองของแมลงวันเพื่อเป็น ‘รางวัล’ ในลักษณะเดียวกันกับเวลาที่มันได้รับเมื่อผสมพันธุ์ ซึ่งนั่นทำให้แมลงวันตัวผู้ที่ถูกปฏิเสธการผสมพันธุ์มีแนวโน้มที่จะกินแอลกอฮอล์มากขึ้นกว่าเดิม


ในการทดลองเพื่อหาคำตอบเรื่องแมลงตัวตัวผู้ช้ำรักและติดเหล้า ของศูนย์ Ulrike Heberleinat มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียได้มีการนำแมลงวันตัวทั้งหมด 24 ตัวไปอยู่ในสถานการณ์จำลอง 2 รูปแบบ แบบแรกคือใส่ไว้ในกล่องร่วมกับแมลงวันตัวเมีย ซึ่งตอบรับความต้องการของตัวผู้ ในขณะที่อีกกล่องใส่แมลงตัวตัวผู้กับกลุ่มแมลงวันตัวเมียที่ได้รับการผสมพันธุ์เรียบร้อยแล้ว และปฏิเสธการผสมพันธุ์กับตัวผู้ร่วมกล่องแบบเด็ดขาด
หลังจากผ่านไป 4 วัน ในกล่องแรกตัวผู้จะได้รับการผสมพันธุ์เรียบร้อย ในขณะที่กล่องที่ 2 ถูกปฏิเสธการผสมพันธุ์ซ้ำๆ อย่างน่าเศร้า นักวิจัยจึงแยกตัวผู้ออกมาจากกล่องและวางอาหารธรรมดา กับอาหารที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ 15% คู่กัน พบว่าตัวผู้ที่ได้รับการผสมพันธุ์ไม่สนใจอาหารที่มีแอลกอฮอล์เลย (ออกแนวรังเกียจด้วย)ส่วนตัวที่ถูกปฏิเสธเซ็กซ์มีแนวโน้มกินอาหารที่มีแอลกอฮอล์มากกว่าถึง 4 เท่า


สิ่งที่เกิดขึ้นในสมองของแมลงวันคือการกระตุ้นสารเคมีตัวที่ว่าคือ neuropeptide F (NPF) ที่ควบคุมพฤติกรรมของแมลงวัน ซึ่งมีความใกล้เคียงกับสารเคมี neuropeptide Y (NPY) ในสมองของมนุษย์และหนู (สารเคมีตัวนี้ส่งผลให้หนูทดลองติดเหล้าด้วย)
โดยนักวิจัยพบว่าตัวที่ไม่ได้รับผสมพันธุ์มีสาร NPF น้อยมากกว่าครึ่งหนึ่งของตัวที่ได้ผสมพันธุ์ เมื่อนักวิจัยลองลดสาร NPF ของกลุ่มที่ได้ผสมพันธุ์ลงให้เท่ากัน ก็พบว่ามันสนใจกินแอลกอฮอล์มากขึ้นเช่นเดียวกับกลุ่มที่ปฏิเสธ
จากการทดลองในครั้งนี้ทำให้นักวิจัยพบความเชื่อมโยงของสาร NPY ที่ใกล้เคียงกันในมนุษย์ว่าอาจเกี่ยวข้องกับปริมาณการบริโภคแอลกอฮอล์ของเราเช่นเดียวกัน อาจมีความเป็นได้ไปได้ว่าในคนที่มีสาร NPY ต่ำจะมีแนวโน้มติดสุราได้ง่าย แต่ก็ยังต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องนี้อีกเพราะสมองคนซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมคงไม่ได้ทำงานเหมือนกับแมลงวันตรงๆแต่เอาเป็นว่าจากการทดลองครั้งนี้ทำให้รู้ว่าความอกหักหรือผิดหวังจากชีวิตเซ็กซ์ไม่ได้ส่งผลให้คนติดเหล้าอยู่เผ่าพันธุ์เดียวเท่านั้น แมลงวันก็ติดเหล้าเพราะอกหักได้เหมือนกัน

อ้างอิง: https://bbc.in/34mE0XW