เกาะติดข่าวดาราก่อนใคร

กดติดตาม “ทีวีพูล”

banner

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ได้สั่งการให้ประสานกับสถานศึกษาทุกแห่งในการตรวจสอบนักเรียนและนักศึกษา ที่เดินทางมาจากพื้นที่ ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย เพื่อให้ป้องกันไวรัสโควิด-19 หลังจากพบการระบาดเป็นคลัสเตอร์ใหญ่ ล่าสุดพบว่ามีสถานศึกษาหลายแห่งประกาศปิดทำการเรียนการสอนในโรงเรียน แล้ว เช่น โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงรายทั้งหมด โรงเรียนอนุบาลเชียงราย โรงเรียนเทิงวิทยาคม เป็นต้น ซึ่งทางจังหวัดให้จัดการเรียนการสอนรูปแบบการศึกษาทางไกล หรือออนไลน์ โดยให้ชะลอการเปิดเรียนตามปกติจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

โดยทางคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.เชียงราย มีคำสั่งที่ 46/2564 กำหนดให้พื้นที่ ต.ตับเต่า อ.เทิง เป็นพื้นที่ควบคุมโดยห้ามเข้าและออกหมู่บ้านหากจำเป็นให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค (ศปก.) และคณะกรรมการหมู่บ้านพิจารณาอนุญาตเป็นกรณี รวมทั้งตั้งจุดคัดกรอง และห้ามออกนอกเคหะสถานตั้งแต่เวลา 21.00-05.00 น.เว้นแต่ได้รับอนุญาต นอกจากนี้ยังห้ามรวมกลุ่มสังสังสรรค์ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินกว่า 2 คนขึ้นไปยกเว้นเป็นกิจกรรมภายในครอบครัว ปิดตลาดนัดทุกชนิด

ส่วนกรณีพบนักเรียนชั้น ม.5 โรงเรียนอบจ.เชียงราย ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จากมารดาที่อยู่ที่ ต.ตับเต่า โดยนายธเนศ โกมลธง รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้มีประกาศเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 14 มิถุนายนนั้น ให้ปิดการเรียนรูปแบบ On Site ในสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งและทุกระดับชั้นตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน-4 กรกฎาคม 2564 จากนั้นให้จัดการเรียน ออนไลน์แล้ว

ข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลโควิด-19 สำนักงานสาธารณสุข จ.เชียงราย รายงานว่า ต.ตับเต่า เริ่มพบผู้ป่วยโควิด-19 คลัสเตอร์ใหม่คร้้งแรกเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน จำนวน 3 ราย โดยมีประวัติเดินทางมาจาก จ.ชลบุรี แล้วกลับภูมิลำเนาที่ ต.ตับเต่า ก่อนพบปะสังสรรค์กับผู้คนหลายหมู่บ้านและพากันไปสังสรรค์ที่ อ.ภูซาง และ อ.เชียงคำ จ.พะเยา ทำให้เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พบผู้ป่วยเพิ่มใน ต.ตับเต่า 2 คน และวันที่ 17 มิถุนายน พบเพิ่มเป็น 18 คน

น่าสงสาร เปิดเทอมไม่ทันไร เด็กนักเรียนติดโควิดแล้ว 5 ราย