เกาะติดข่าวดาราก่อนใคร

กดติดตาม “ทีวีพูล”

banner

เคาะแล้ว ! ครม. ทุ่ม 23,000 ล้าน ” แจกเงิน ผู้ปกครองนักเรียน ” คนละ 2,000 บาท มาตรการช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา รัฐ – เอกชน

เมื่อวันที่ 27 ก.ค.64 นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ว่า ครม.เห็นชอบมาตรการให้ความช่วยเหลือ บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของครัวเรือนและประชาชน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอุดมศึกษา ภาครัฐและเอกชน ดังนี้

2.มาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและเอกชน ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวตกรรม (อว.) วงเงิน 10,000 ล้านบาท กลุ่มเป้าหมาย คือ นิสิตนักศึกษาชาวไทย ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและเอกชน ระยะเวลา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ จะได้รับส่วนลดเป็นลักษณะร่วมจ่ายระหว่างรัฐและสถาบันอุดมศึกษาในอัตรา 6:4 โดยลดค่าเล่าเรียนค่าธรรมเนียมการศึกษาส่วนที่ไม่เกิน 50,000 บาท ร้อยละ 50 ส่วน 50,001- 100,000 บาท ร้อยละ 30 และเกิน 100,000 บาท ลดร้อยละ 10 โดยส่วนลดสูงสุด รวมกันไม่เกินร้อยละ 50 สำหรับสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน ค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา รัฐสนับสนุนในอัตรา 5,000 บาทต่อคน ทั้งนี้กระทรวงการอุดมศึกษาฯขอให้ครม.พิจารณา ขยายเวลาผ่อนชำระ จัดหาอุปกรณ์ โปรแกรมสำหรับยืมเรียนออนไลน์ รวมทั้งลดค่าหอพัก เพิ่มเติมต่อไป

นายอนุชา กล่าวว่า กระทรวงศึกษาฯและกระทรวงการอุดมศึกษาฯจะเร่งจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับสนับสนุนแหล่งเงิน ตามขั้นตอนของ พ.ร.ก. กู้เงินฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 และจะกำหนดกลไกการตรวจสอบยืนยันตัวตนของผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือ และการจ่ายเงินให้ความช่วยเหลือผ่านระบบบัญชีธนาคาร พร้อมเร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้และเข้าใจถึงหลักการและแนวทางการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของครัวเรือนและประชาชนต่อไป