เกาะติดข่าวดาราก่อนใคร

กดติดตาม “ทีวีพูล”

banner

“ตรวจสอบสิทธิ” ประกันสังคมมาตรา 40 เปิดลงทะเบียนไปแล้วผ่าน www.sso.go.th เพื่อรับ “เงินเยียวยา” มาตรการช่วยเหลือ “ล็อกดาวน์” ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤติ โควิด-19 สำหรับ แรงงาน 9 กลุ่มอาชีพ ใน 13 จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม หรือพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร , นครปฐม , สมุทรสาคร , ปทุมธานี , นนทบุรี , สมุทรปราการ , สงขลา , ยะลา , ปัตตานี , นราธิวาส , พระนครศรีอยุธยา , ชลบุรี และ ฉะเชิงเทรา

โดย สำนักงานประกันสังคม ขอความร่วมมือ นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ประกันสังคมมาตรา 33 ประกันสังคมมาตรา 39 ประกันสังคมมาตรา 40 งดการมาติดต่องานหรือทำธุรกรรม ณ สำนักงานประกันสังคม ในช่วงนี้ เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งนี้ สามารถติดต่อได้ที่ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ “SSO e-Service” หรือระบบออนไลน์ www.sso.go.th แทน และสำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และ 40 ซึ่งเป็นกลุ่มฟรีแลนซ์และอาชีพอิสระ รัฐบาลจะเยียวยา 5,000 บาทต่อคน โดยผู้ที่ไม่ได้เป็นผู้ประกันตนในมาตรา 39 และ 40 ก่อนวันที่ 28 มิถุนายน 2564 ให้รีบ “สมัครประกันสังคมมาตรา 40” ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 แล้วรีบจ่ายเงินสมทบให้ทันภายใน 31 กรกฎาคม 2564 นี้

คุณสมบัติ ผู้สมัครประกันสังคมมาตรา 40

  • สัญชาติไทย
  • อายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์
  • แรงงานอิสระ หรือ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
  • ไม่เป็น ลูกจ้างในบริษัท ห้างร้าน โรงงาน (ประกันสังคมมาตรา 33)
  • ไม่เป็น ผู้ประกันตนโดยสมัครใจ (ประกันสังคมมาตรา 39)
  • ไม่เป็น ข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ
  • ผู้ถือบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยขึ้นต้นด้วยเลข 0 , 6 , 7 (ยกเว้นขึ้นต้นด้วย 000)
  • ผู้พิการที่รับรู้สิทธิก็สมัครได้

วิธีลงทะเบียน ผู้ประกันตน ประกันสังคมมาตรา 40

ล่าสุด สำนักงานประกันสังคม พบว่า มีแรงงานอิสระให้ความสนใจสมัคร “ลงทะเบียนประกันสังคม มาตรา 40” เป็นจำนวนมาก และมีการสมัครผ่านช่องทางต่าง ๆ อาทิ 7-11 , บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ , ธนาคาร ธ.ก.ส. ทุกสาขา , เครือข่ายประกันสังคม ทั่วประเทศ , สายด่วนประกันสังคม 1506 และเว็บไซต์ www.sso.go.th ซึ่งปรากฏว่ามีจำนวนมากสมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์และช่องทางอื่น ๆ ยังไม่จ่ายเงินสมทบ

เตรียมรับเงิน ผู้ประกันตน ม.33 เตรียมรับเงินเยียวยา ผ่านพร้อมเพย์ 4 ส.ค.64