เกาะติดข่าวดาราก่อนใคร

กดติดตาม “ทีวีพูล”

banner

พระมหาไพรวัลย์ วรวณฺโณ พระนักเทศน์ผู้เผยแผ่คำสอนแนวบันเทิงผ่านไลฟ์สด โพสต์ภาพเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม แสดงให้เห็นพิธีการลาสิกขาบทอย่างเป็นทางการ โดยข้อความระบุว่า

สิกฺขํ ปจฺจกฺขามิ ข้าพเจ้า ขอบอกคืนสิกขา
วินยํ ปจฺจกฺขามิ ข้าพเจ้า ขอบอกคืนพระวินัย
ปาโมกฺขํ ปจฺจกฺขามิ ข้าพเจ้า ขอบอกคืนปาฎิโมกข์
คิหีติ มํ ธาเรถ ขอท่านทั้งหลายจงจำข้าพเจ้าไว้ว่าเป็นคฤหัสถ์