เกาะติดข่าวดาราก่อนใคร

กดติดตาม “ทีวีพูล”

banner

ปลอมเอกสารเอาเงินประกันโควิด ยอดรวม 500 ล้าน!! โทษหนักทั้งจำทั้งปรับ

5 ก.ค.2565 นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย หรือ นายอานนท์ วังวสุ เผยว่าทางสมาคมได้รับแจ้งจากบริษัทสมาชิกของสมาคมหลายบริษัท ว่ามีผู้ที่ทำประกันภัยโควิด-19 มีการใช้เอกสารปลอมในการยื่นเพื่อรับเงินทดแทน รวมเป็นเงินจำนวนกว่า 500 ล้านบาท โดยเหตุเริ่มมาจากการเร่งดำเนินการจ่ายค่าทดแทนของทางบริษัทประกันภัย จึงทำให้การตรวจสอบเอกสารที่ผู้ทำประกันภัยโควิด-19 ได้ส่งมาให้บริษัทประกันภัยเป็นจำนวนมากเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการขอรับเงินนั้น ตรวจสอบได้ไม่ถี่ถ้วน จนส่งผลให้มีผู้ทำประกันภัยโควิด-19 แบบเจอจ่ายจบจำนวนหนึ่งได้ใช้เอกสารปลอมเพื่อยื่นรับเงินจากบริษัทประกันภัย และได้รับเงินไปแล้วเรียบร้อย

หลังจากช่วงการเร่งจ่ายเงินทดแทนได้ผ่อนคลายลง ทางบริษัทประกันภัยก็ได้ดำเนินการไล่ตรวจสอบข้อมูลและเอกสารทั้งหมดอย่างรอบคอบอีกครั้ง โดยได้ทำการประสานงานกับทางโรงพยาบาล และสถานที่รับตรวจการติดเชื้อโควิด-19 ที่มีการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข และได้พบว่ามีผู้ทำประกันภัยโควิด-19 แบบเจอจ่ายจบ ที่ไม่ได้ติดเชื้อจำนวนหลายพันรายที่ได้ใช้เอกสารปลอมเพื่อขอยื่นรับเงิน

โดยเอกสารปลอมที่นำมาใช้นั้น มีทั้งการทำเอกสารใบรับรองผลตรวจโควิด-19 ปลอมขึ้นมา และเอกสารข้อมูลผู้ป่วยปลอม โดยนำหมายเลขประจำตัวผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19 ของโรงพยาบาล มาใช้เป็นของตนเอง

ในการกระทำเช่นนี้ถือเป็นการฉ้อฉลประกันภัย และผู้ที่กระทำความผิดนี้จะต้องรับโทษตามกฎหมาย มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 300,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ข่าวที่เกี่ยวข้อ ฟ