เกาะติดข่าวดาราก่อนใคร

กดติดตาม “ทีวีพูล”

banner

นายกรัฐมนตรียืนยันว่า โครงการแจกเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ต มีความจำเป็นต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อตอบโจทย์ของค่าเฉลี่ยผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) ที่เป็นเอกสารข้อมูล ซึ่งระบุว่าตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา จีดีพีประเทศไทย โตเฉลี่ยเพียง 1.8-1.9% เท่านั้น ซึ่งเป็นการโตที่ต่ำกว่าศักยภาพ

เริ่มต้นจากการลงรายละเอียดโครงการ ซึ่งหลังจากประกาศเกณฑ์เบื้องต้นดังกล่าว จากการประมาณการเบื้องต้นขณะนี้ มีประชาชนคนไทยประมาณ 50 ล้านคน ที่จะได้สิทธิได้รับเงินดิจิทัล

โดยคนที่มีรายได้ไม่ถึง 70,000 บาทต่อเดือน และมีเงินฝากรวมกันทุกบัญชีต่ำกว่า 500,000 บาท เพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้น ถ้ารายได้เกิน 70,000 บาท แต่มีเงินฝากน้อยกว่า 500,000 บาท ก็จะไม่ได้รับสิทธิ หรือถ้ารายได้น้อยกว่า 70,000 บาท แต่มีเงินฝากมากกว่า 500,000 บาท ก็จะไม่ได้รับสิทธิเช่นกัน

นับจากนี้ คณะทำงานจะไปกำหนดรายละเอียดและขั้นตอนการลงทะเบียนยืนยันตัวตน การตรวจสอบข้อมูลผู้ได้รับสิทธิ การกำหนดวันเวลาเงินในบัญชีธนาคารและรายอื่นๆ คาดว่าจะมีความชัดเจนก่อนที่จะเปิดให้มีการลงทะเบียนยืนยันการใช้สิทธิ ตามกรอบเวลาที่รัฐบาลกำหนดไว้ คือ จะเปิดให้ลงทะเบียนและยืนยันการใช้สิทธิเป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่ 1 มี.ค.-พ.ค.2567

ประชาชนจะเริ่มใช้สิทธิครั้งแรกภายในเดือน พ.ค.-มิ.ย.2567 โดยมีสิทธิ์ใช้จ่ายภายใน 6 เดือน นับจากวันใช้ครั้งแรก ซึ่งแต่ละคนจะเริ่มใช้สิทธิไม่เท่ากัน บางคนอาจใช้ครั้งเดียวหมดวงเงิน 10,000 บาท บางคนทยอยใช้ครั้งละ 100-1,000 บาท ดังนั้น จึงต้องกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดการใช้เงินของประชาชนจะอยู่ในช่วงเดือน ต.ค.-พ.ย.2567

ผู้ได้รับสิทธิ จะต้องใช้สิทธิครั้งแรกภายในเดือน พ.ค.-มิ.ย.2567 หากยืนยันตัวตนแล้ว แต่ไม่ใช้สิทธิครั้งแรกภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ ถือว่า “สละสิทธิ”

ยกตัวอย่างเช่น ประชาชนเริ่มใช้สิทธิครั้งแรกเดือน พ.ค.2567 และเป็นการทยอยใช้ และยังมีวงเงินเหลือ สิทธิการใช้จะไปจนถึง ต.ค.2567 ส่วนคนที่เริ่มใช้ครั้งแรกเดือน มิ.ย. 2567 ระยะเวลาการใช้เงินจะสิ้นสุดเดือน พ.ย.2567

สำหรับประชาชนที่พลาดสิทธิเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท รัฐบาลมีนโยบาย e-Refund ให้คนไทยสามารถลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลจากการซื้อสินค้าและบริการมูลค่าไม่เกิน 50,000 บาท โดยให้ใบกำกับภาษี มาประกอบการยื่นภาษีบุคคล และรัฐจะคืนเงินภาษีให้ ดังนั้น คนไทยทุกคนสามารถเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ

คำถามต่อมา คือ เมื่อประชาชนที่ได้รับสิทธิเงินดิจิทัล 10,000 บาท สามารถนำไปใช้จ่ายที่ไหนได้บ้าง คำตอบ คือ จะต้องนำไปใช้จ่ายในพื้นที่อำเภอ ตามที่อยู่ในทะเบียนบ้านเท่านั้น ส่วนสามารถซื้ออะไรได้บ้างนั้น สามารถใช้ซื้อสินค้า อาหาร เครื่องดื่ม สินค้าอุปโภคบริโภคได้เท่านั้น เนื่องจากวัตถุประสงค์ของโครงการ ต้องการให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในชุมชนให้มากที่สุด

อย่างไรก็ตาม มีสินค้าที่ไม่สามารถใช้เงินจากดิจิทัลวอลเล็ตไปซื้อได้เช่นกัน ประกอบด้วย เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผลิตภัณฑ์ยาสูบกัญชา กระท่อม พืชกระท่อม และผลิตภัณฑ์จากกัญชาและพืชกระท่อม บัตรกำนัล บัตรเงินสด ทองคำ เพชร พลอย อัญมณี

รวมทั้งไม่สามารถใช้กับบริการได้ ไม่สามารถใช้ซื้อสินค้าออนไลน์ได้ ไม่สามารถซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผลิตภัณฑ์ยาสูบ กัญชา กระท่อม พืชกระท่อม และผลิตภัณฑ์จากกัญชาและพืชกระท่อม ไม่สามารถนำไปซื้อบัตรกำนัล บัตรเงินสด ทองคำ เพชร พลอย อัญมณีได้

ขณะที่คำถามยอดฮิตในเรื่องการนำเงินไปชำระหนี้ ไม่สามารถนำไปชำระหนี้ได้ ไม่สามารถจ่ายค่าเรียน ค่าเทอมได้ ไม่สามารถนำไปจ่ายค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ หรือซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซธรรมชาติได้ ที่สำคัญแลกเป็นเงินสดไม่ได้ แลกเปลี่ยนในตลาดต่างๆไม่ได้เช่นกัน

ต่อมาคือ ร้านค้าที่เราจะสามารถใช้จ่ายผ่านดิจิทัลวอลเล็ตของรัฐบาลได้นั้น ยืนยันไม่ได้จำกัดแต่ร้านที่อยู่ในระบบภาษี และไม่จำเป็นต้องจดภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) เราสามารถใช้เงินดิจิทัลได้ที่ร้านค้า รถเข็น ร้านโชห่วย ร้านค้าที่อยู่บนแอปพลิเคชันเป๋าตังใช้ได้หมด

แต่ร้านค้าที่จะเข้าร่วมโครงการจะต้องมีการลงทะเบียนรับสิทธิ และร้านค้าที่จะขึ้นเงินได้ต้องอยู่ในระบบภาษีเท่านั้น และร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการดิจิทัลวอลเล็ต จะต้องใช้เงินและไปขึ้นเงินภายในเดือน เม.ย.2570

ขณะที่อีกคำถามที่เป็นที่สนใจมากคือ ใช้อย่างไร ทั้งนี้ ปัจจุบันคนไทย คุ้นเคยกับการใช้จ่ายผ่านแอป “เป๋าตัง” อยู่แล้ว โดยมีผู้ลงทะเบียนใช้งานแอปเป๋าตังกว่า 40 ล้านคน มีร้านค้าที่ลงทะเบียนแล้ว 1.8 ล้านร้านค้า และในปัจจุบันประชาชนคนไทยยังใช้บริการผ่านแอปเป๋าตังอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีบริการของรัฐ หลากหลายบริการอยู่ในระบบแอปเป๋าตัง เช่น การซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล

ดังนั้น รัฐบาลจะพัฒนาต่อยอดจากแอปพลิเคชันเป๋าตัง ที่มีความพร้อมอยู่แล้ว ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลา ประหยัดงบประมาณ ลดความซ้ำซ้อนในการสร้างและดูแลรักษาระบบของกระทรวงการคลัง

โดยจะนำเทคโนโลยี Blockchain มาใช้เป็นระบบหลังบ้าน และเป็นโครงสร้างพื้นฐานของระบบเป๋าตัง โดยจะสร้างโปรแกรมขึ้นมา เพื่อทำให้รัฐป้องกันการทุจริตได้ และหากมีใครฝ่าฝืนแก้ไข ทุจริต ระบบจะสามารถตรวจสอบได้ทันที

นอกจากนั้น การมีระบบ Blockchain ของประเทศ จะนำไปสู่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำหรับเศรษฐกิจดิจิทัลและการทำรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ e-Government ของรัฐบาล ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างของสังคม สร้างความโปร่งใส ลดการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรม

ต่อมานักข่าวได้ลงพื้นที่ ในจังหวัดนครราชสีมา สอบถามถึงเรื่องเงินดิจิทัล 1 หมื่นบาท ว่าคิดเห็นยังไงบ้าง ชาวบ้านได้พูดถึงว่า เรื่องเงินดิจิทัล 1 บาท มีข้อจำกัดเยอะ และในส่วนที่ชาวบ้านเดือดร้อนจริงๆ กลับใช้ไม่ได้ ทั้งค่าน้ำ ค่าไฟ รวมถึงค่าเทอมของลูกๆ ซึ่งเป็นส่วนหลักๆ ที่เป็นค่าใช้จ่ายที่สูงและจำเป็น ส่วนคนที่ต้องไปเรียนไปทำงานออกนอกพื้นที่ไปจังหวัดอื่น บางคนก็อาจไม่สะดวกในการลาหรือเดินทางกลับมาใช้เงินส่วนนี้ ชาวบ้านหลายคนอยากได้เป็นเงินสดมากกว่า แถมมีการพูดถึง ถ้าลีลาเยอะก็ไม่ต้องแจก สู้รัฐบาลลุงตู่ไม่ได้อีก

ข่าวที่น่าสนใจ

งานเข้า “แอ๊ด คาราบาว” โดนทนายดัง แจ้งเอาผิดปมโฆษณาเบียร์

เด็กนักเรียน วางช่อดอกไม้ ร่วมอาลัยแด่ ครูเจี๊ยบ ที่จากไปอย่างไม่มีวันหวนกลับ จากเหตุสะเทือนขวัญ

คำแนะนำ ปัญหาคนปัจจุบันคือทำงานหนัก เครียด ทานสารพัดเนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ ที่ปนเปื้อนสารพิษทุกวัน
จึงจำเป็นต้องทานอาหารเสริมบำรุงตับฮอกเก๊ตไธโอน ที่ประกอบด้วยสมุนไพรหลักคือ ฮอกเก๊ตนามูจากเกาหลี ช่วยล้างสารพิษและบำรุงตับ อายุ35ปีขึ้นไป จำเป็นต้องทานวันละ1เม็ด เพราะตับเป็นอวัยวะที่รับของเสีย หากตับพังสุขภาพพัง
กดลิ้งค์รับข้อมูล อาหารเสริมบำรุงตับ จากเกาหลีเพิ่มเติ่มได้ที่ Link ด้านล่าง
https://www.tvpoolreward.com/salepageheokkaetioneoffice/contactpage

เมื่อสุขภาพดีแล้วจำเป็นต้องดูแลสุขภาพผิวด้วย
เราขอแนะนำ
โฟมล้างหน้า24พลัส หนึ่งเดียวที่มีเซรั่มสาหร่ายตัวท๊อป มาสต์ทิ้งไว้30วิ ป้องกันสิว
แล้วล้างออก เติมเซรั่มเข้มข้น 24พลัส ป้องกันเหี่ยว
หลังจากนั้นทาครีมกันแดด24พลัส ป้องกันแสงยูวีและแสงสีฟ้า
ใช้3ผลิตภัณฑ์นี้ ควบคู่ผิวหน้าของคุณจะเปลี่ยนไปทันทีที่ใช้ครั้งแรก ใช้ดีแล้วบอกต่อคนที่รัก
กดลิ้งค์รับข้อมูล โฟมเซรั่ม และครีมกันแดดและเซรั่มเข้มข้นเพิ่มเติ่มได้ที่ Link ด้านล่าง
https://24plusthailand.com/